นวัตกรรมการศึกษา | หนังสืออ่านเพิ่มเติม | รายงาน 5 บท |แบบฝึกทักษะ |แบบฝึกเสริมทักษะ |เอกสารประกอบการสอน
บทเรียนสำเร็จรูป | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน | CAI

บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)

นามผู้ที่สั่งซื้อสินค้า ค้างจ่าย

นวัตกรรมสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ราคาถูก

รายการ นวัตกรรมพร้อมใช้งาน ประกอบไปด้วย
1. นวัตกรรม และ คู่มือการใช้งาน
2. แผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับนวัตกรรม
3. รายงาน 5 บท

ทุกเรื่องเป็นไฟล์ Word สามารถนำไปปรับแต่งแก้ไข ได้ทันที

คลิกดูรายการนวัตกรรมการศึกษาของเรา

สามารถสั่งซื้อได้ที่ 085-4867599

 

เชิญคุณครูถามตอบเรื่อง นวัตกรรม ได้ที่ เว็บบอร์ด ของเรา มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านคอยช่วยเหลือ
 

 

นวัตกรรมการศึกษา | หนังสืออ่านเพิ่มเติม | รายงาน 5 บท

แบบฝึกทักษะ |แบบฝึกเสริมทักษะ |เอกสารประกอบการสอน

บทเรียนสำเร็จรูป | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน | CAI

 

1
2

 

นวัตกรรมการศึกษา ; แผนการสอน ; รายงาน 5 บท ; CAI
Website Usage Statistics
Lipozene Diet Pills